Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
Tags
ray b bootleg 2007 franky remix knox taco loveshooter

Franky B. - Loveshooter (Ray Knox Remix)-BOOTLEG-2007-TACO
#1
Kod:
░▒▒░
                                ░░░░       ▒██░
                             ░ ░░░░░░░░░░░░▒██░░
                         ░░▒▒░░░▓█░▒░░░░▒██░░░██░░░░░░█░
                        ░▒█▓▒░█░▒▒▒█▓▒██▓░░░██▓████░▒▓▓█▒█▒  ░░
                        ░▒▒██░░██▓▒▓▓█▒█░░███▒▓▓░██░▒▓▓▓██▒░█░▒░
                        █████░██▓█▓▒▒▒█░█████▓▒▓▒░░░▓▒▓▓███▒▒██░
                      ░░░▒▒▒░██▓█░▓█▓▓░████▒▒█▒▓░░▓▓▒▓▓▓███████░░░
               ░ ░░░▒▓▒▒▒█▓██▒▓▓▓▓░█▒███▒▒▒▓▒▒█░▓▓▓▓██▓▒▓▒██▒█▒░░▒▓░
             ░░█░░░░▒▒▒▒▓▓▓▒▓▓█▓▓████████▒▓▓▓▒▒▒█▒▓█▓▓▒█▒█▒███▒▒▒▒▒▓░░
             ░░▒██░░░███▓▓▒▓███▓▓▓▓█▓▓██▒▓▒▒▓▓▒█▒▒▒▓▓▓▒▓▒▓▒▒█▒▒▓▓█▒██░
              ░█░░░█▒▓▒▓▓█▓▓▓▓▒█▓▓▓▒▓█▓▓▓█▓▓▓█▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓█░░█░░░
               ░██░░▒██▓█▓▓█▓▓▓▓▒▒▓▒▓▓██▒▓▓▓▓██▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▓▒▒████░░
               ░▒░░░░▒▓█▓▓██▓▓▓▓▒▓▓█▒▓▓▒▓▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒█▒█░░
              ░██░█▒▓▓▓░▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▒▒▒█████▓▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▓▒▓▓▓▒█▒▓▒░
             ░░█▒▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████▒▒█▒▒█▓██▒█░▓█▓▒▓█▓▓█▒▒▒▓▒░
         ░██▒░░█▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒███▒▒▒▒▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒██░▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒░
        ░█▒▒█░█░▓▓█▓▓▓█▒▓▓▓▒▓▓▓▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒█▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒███▓▓▓▒▓█▓▓▓▒▒░
        ▒▒▒█░░█▒█▓▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓██▒▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒███▒▒█▒███▒█▒▒▒▒▒▒███▓█▓▒▓▒▓▒░░
       ░███▒▒███▓██▓▓▓▒▓▓▓▓██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒██▒█▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▓▒▓▒▓▓█▒░
      █▒░░█▓███▒▓▓█▓▓▓▓▓▓░█▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▓▓▒▒▒▒░
      ░░██▒▓▓██▓▓█▓▓▒▓▓███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒▒▒▓▒▒▒▓▒▒▒█▒▒█▒▒▒▒▓█▒▓▒▒▓▓▒▓░
      ░░██▓█▓██▓▓██▓▓██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒█▒▒█▒▒▒██▓▓▓▓▓▓░
       ░░█▓▓▒▓▓▓▓▓▓▒█▒█▒█▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▓▒▒▒▒█████▒▓██▒▓▒▓▓█░
       ░▒▒▓▓█▓▓▓▓▓░██▒▒▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▓▒▒██▓▓▒▓▒░
     ░░▒▓▓▓▓░▓▓█▓████▒▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▓▓▒█░
     █░▒▓▒▓▓▒▓▒▓██▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▓▓▒█░
     ░▓▒▓▒▒▓▓▓▓██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒▓░
    ░░▒▓▒█▓▓▓▓██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓░
    ▓▓▒▓█▓▓▓▓███▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒░
   ░░██▒▓▓▓▓███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒█▒░
  ░████▓▓▓▓█▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓▒▒▒░
  ░█▒▓▓▓▓▓██▒█▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒█░░░
  ░█▒▓█▓▓███▒█▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▓▒▒▒▒▓▓▒██░░
  ░░▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▒▓▓▓▒▒██░░░░
   ░▓▓▓▓▓▒█▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▓▒▒▓▓▒▓▓▒▒▒▓▒▒▓▓▒▒▒▓▒▓▒██░░░
  ░░▒▓▓█▓█▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▒██░░░░
░▒█▒▓▓▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓▒▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒██░░░░
░   ▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▓▓██░░░░             ▄▄▄▄
▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░▀▒▒▒▒▒▒▄▄░░░▒███████████████▄░░░░            ▄▄▒▓▓▓█▓███▄
░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▀▒▒▒▄░░░░░▒▓█████████████████████           ▄▒▓▓▓███▓▓█▓█▓█
░████████████████▒░▒▒░░░▒▓████████▓▓▓▓█████████▓▓▓█▓       ▄▒▓▓▓▓████████▓▓█▓█
░█████████████████▒░▓░▒▓█████████▓▓▀▒▒▒▓▓▀█▓▓▓▓▓▀▀▀       ▄▒▓▓██████████████▓██
░███████████████▒░░▀▒░▒█████████▓▀▒██░░░░░              ▄▒▓████████████████████
▒░░░░███████▒░░░▀▀▒▒▓░▒████████▓░░░░                  ▒▓███████▀   ▀███████▓█
  ▒▒░▄█████▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒████████▓                   ▄▒▓█████▀       ██████▓█▀
   ▒░█████▒░▒░░░░░░░▄ ░▒░▒████████▓          ▄████▀ ▒▓██████        ▄████████
    ░█████▒░▒░▒█████░░█  ▀▒▓███████▓▄       █████▀ ▒▓██████         █████▓██
   ░▄█████▒░▒░▒███████░░░  ▒▓███████▓▓▄   ▄█████▀ ▒▓██████         ████████
    ██████▒▀ ░▒█████████░░░▄ ▀▓▓██████▓████████▀ ▒▓██████         █████▓██
    ██████▒  ░▒█████ █████▒▒▒▒  ▀▓██████▓█████▀ ▒▓██████         ████████
   ▄██████▓  ▒▓█████   ██████▒▒▒   ▀██████▓██  ▒▓██████         ███████▀
   ██████▓▀  ▒███████   ███████▓▓▓▄     ▀▀▀   ▒▓██████▀       ▄███████
   ██████▓  ▒▓███████████████████▓▓▓         ▄▓▓██████      ▄███████▀
  ▄██████▓  ▓██████████████████████▓▓▄       ▓███████   ▄▄█████████
  ██████▓▀  ▓█████████████▀ ▀████████▓█▄    ▓████████▄███████████▀
  ██████▓   ▓███████████▀▀    ▀██████████▄  █▓████████████████▀
███████▓  ▓█████████            ▀█████████ █▓██████████████
███████▀  █████████                ▀███████ █▓███████████   ASCii done by:
███████  ████████▀                    ▀▀████ ████████▀        bbr^BUCKFAST
   ▀▀███ ████▀▀▀                          ▀███  ▀▀▀
        ▀▀▀                                 ▀▀▀
                    
.---- Release name: -----------------------------------------------------------.
| \Franky_B._-_Loveshooter_(Ray_Knox_Remix)-WEB-2007-TACO                      |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Artist...: Franky B.                                                         |
| Album....:  /                                                                |
| Genre....: Dance                                                             |
| Source...: WEB                                                               |
| Date.....: 19-10-2007                                                        |
| Runtime..: 00:05:43                                                          |
| Size.....: 13,1 MB                                                           |
| Encoder..: Lame 3.97                                                         |
|                                                                              |
|---- Tracklist: ------------------------------------------------- Runtime: ---|
|                                                                              |
| 01-franky_b._-_loveshooter_(ray_knox_remix)-web-2007              05:43      |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|---- Group notes: ------------------------------------------------------------|
|                                                                              |  
| WE ARE CURRENTLY LOOKING FOR:                                                |
|                                                                              |
| - Live rippers                                                               |
| - Unreleased  music rippers/suppliers                                        |
|                                                                              |
| If u have something to offer e-mail us: teamtaco@hush.com                    |
`------------------------------------------------------------------------------'#2
nie wiem czt jeszcze w czyms pomogłem, ale wlasnie patrze i nute mam na dysku wiec prosze
Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Ray Knox - Waiting For You || 16.09.2016 || High Five Records Restless 1 315 09-15-2016, 23:16
Ostatni post: Nexoss
  Mick Jagger - Discography (1985-2007) + Soundtrack Alfie BestWarez 0 121 07-24-2016, 20:51
Ostatni post: BestWarez
  Ray Knox- Back in 1984 || 10.06.2016 || High Five Records DeadMan 1 573 05-26-2016, 10:17
Ostatni post: James C.
  C.R.E.A.M_Featuring_Dana_-_Why-(Aql107)-WEB-2007-TQP BarthezJumper 0 145 05-08-2016, 18:58
Ostatni post: BarthezJumper
  Twenty_4_Seven_ft._Elle-Like_Flames_(Incl._Ruud_van_Rijen_Mix)-WEB-2007-JUSTiFY_iNT BarthezJumper 0 158 05-08-2016, 13:58
Ostatni post: BarthezJumperUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.